Lietuvos tinklinio mėgėjų čempionatas

Lietuvos tinklinio mėgėjų čempionatas

Lietuvos tinklinio mėgėjų čempionato (LTMČ) 2023/2024

BENDRIEJI NUOSTATAI

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti tinklinio sporto šaką Lietuvoje.
2. Siekti, kad Lietuvos tinklinio mėgėjų čempionatas (toliau LTMČ) taptų tradiciniu sporto renginiu.
3. Plėtoti draugiškus sportinius ryšius tarp Lietuvos miestų bei rajonų tinklininkų.

VYKDYTOJAS IR ETAPŲ ORGANIZATORIAI

4. LTMČ vykdytojas UAB „Smėlio arena“, įm. k. 304145277, direktorius Darius Baltrušaitis.
5. Partneriai:

a) Klaipėdos tinklinio asociacija, vadovė Agnė Tamošauskė, Mob. Tel. +370 609 49647, klaipedostinklinioakademija@gmail.com;

b) Tinklinio klubas „Spartakas“, vadovas Erikas Gvazba, Mob. Tel. +370 677 27431.

VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

6. 2023/2024 m. LTMČ sezonas vykdomas penkiais etapais:

I etapas Kaune 2023-09-30 d.
II etapas Gargžduose 2023-10-07 d.
III etapas Alytuje 2023-11-11 d.
IV etapas Kelmėje 2023-12-02 d.
V etapas Gargžduose 2024-02-17
VI etapas Kaune 2024-04-13

7. Kiekvieno etapo organizatorius apie vykdytiną etapą paskelbia ir viešina informacija Facebook paskyroje – Lietuvos tinklinio mėgėjų čempionatas ir tinklapyje www.ltmc.lt. Taip pat organizatorius gali informuoti komandas atskiru pranešimu el.paštu, telefonu ar kita komunikacijos priemone.
8. LTMČ vykdytojas ir/ar LTMČ etapų organizatoriai pasilieka teisę keisti turnyrų datą ir vietą, priklausomai nuo susidariusios situacijos dėl komandų skaičiaus etape ir kitų nenumatytų organizacinių reikalų.

DALYVIAI

9. LTMČ etape gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių vyrų ir moterų tinklinio mėgėjų komandos. Komandoje gali žaisti du žaidėjai iš Lietuvos vyrų ir moterų tinklinio čempionato komandų.

10. Komandų sudėtyje gali būti 10 narių, įskaitant trenerį ir kitą personalą. Užsienio šalies komandosnepretenduoja į bendrą LTMČ rezultatų įskaitą.

11. Komandos gali dalyvauti visuose LTMČ etapuose arba pasirinktinai keliuose.

12. LTMČ dalyvauti negali:

a) Jaunesni nei 18 metų žaidėjai;

b) Baltijos lygos ir kiti profesionaliai užsienyje žaidžiantys žaidėjai.

13. Komandos, pažeidusios 3 punkto papunkčius šalinamos iš einamojo etapo. Registracijos mokestis, negražinamas. Einamajame etape komandos rezultatai anuliuojami ir vertinami tik nuostatus atitinkančių komandų rezultatai.
14. Protestas su aiškiais įrodymais dėl nusižengimo nuostatams priimamas per 15 minučių po rungtynių pabaigos ir/arba ne vėliau, kai prasidės sekančios pogrupio rungtynės toje pačioje aikštėje. Protestas įteikiamas rungtynių teisėjui. Teisėjas apie protestą nedelsiant informuoja einamojo etapo organizatorių. Etapo organizatorius pats ar/ir su LTMČ partneriais svarsto protestą ir skubos tvarka priima sprendimą apie tai informuodamas protestą pateikusios komandos ir jos priešininkų komandos vadovus ar kapitonus.
15. Komandos, dalyvavusios LTMČ I etape ir kiekviename prieš tai vykusiame LTMČ etape, turi pirmumo teisę registruotis į sekančius etapus iki organizatoriaus nurodytos registracijos datos. Vėliau pateikus paraišką, apie komandos dalyvavimą sprendžia etapo organizatorius kartu su LTMČ vykdytoju.
16. Vardines paraiškas siųsti etapo organizatoriui nurodytu el. paštu.

LTMČ VYKDYMO SISTEMA

17. Vyrų ir moterų komandos žaidžia atskirose grupėse.
18. Grupėse rungtynės komandos skirstomos į pogrupius. Ir žaidžia pagal etapo organizatoriaus paskelbtą sistemą. Rungtynės žaidžiamos iki dviejų laimėtų setų, pirmi du setai iki 25 taškų (skirtumas 2 taškai),trečias setas (jeigu reikia) – iki 15 taškų (skirtumas 2 taškai).
19. Komandų vietos pogrupiuose/grupėse nustatomos pagal surinktų taškų sumą. Už pergalę rezultatu 2:0 skiriami 3 taškai, už pergalę rezultatu 2:1 – 2 taškai, už pralaimėjimą rezultatu 1:2 – 1 taškas, už pralaimėjimą rezultatu 0:2 – 0 taškų. Komandai neatvykus į rungtynes, skiriamas pralaimėjimas 0:2 ir 0 taškų. Dviem komandoms surinkus vienodai taškų, aukštesnė vieta skiriama komandai, kuri laimėjo tarpusavio rungtynes. Trims ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, skaičiuojamas bendras visų etapo sužaistų rungtynių pelnytų taškų santykis.
20. Etapuose dalyvavusių komandų rezultatai fiksuojami bendroje reitingų lentelėje išskiriant vyrų ir moterų grupes.
21. Reitingo taškai skaičiuojami taip: 1 vieta 10 taškų; 2 v. – 9 t.; 3 v. – 8 t., 4 v. – 7 t.; 5-6 vietos – 5 t.; 7-8 vietos – 4 t.; 9-10 vietos ir žemesnės vietos – 3 t.
22. Nedalyvavimas etape – 0 taškų ir t.t.
23. Finaliniame etape prioritetą dalyvauti turi komandos, dalyvavusios bent trijuose etapuose.
24.Finalinio etapo taškai dvigubinami. T. y. 1 vieta 20 taškų; 2 v. – 18 t.; 3 v. – 16 t., 4 v. – 14 t.; 5-6 vietos – 10 t.; 7-8 vietos – 8 t.; 9-10 vietos ir žemesnės vietos – 6 t. Surinkus vienodą taškų sumą galutinėje lentelėje, laimi komanda, iškovojusi aukštesnę vietą finaliniame etape.
25.Žaidžiama su etapo organizatoriaus nurodytais kamuoliais.
26.Esant reikalui, organizatoriai pasilieka sau teisę keisti žaidimo sistemą.

TURNYRO VYKDYMO SĄLYGOS

27. Komandos dalyvavimas bet kuriame atskirame etape yra mokamas. Dalyvavimo mokestis 390,00 Eur už kiekvieną etapą.
28. Kelionės, papildomo maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas, susijusias su komandų dalyvavimu bet kuriame LTMČ etape, apmoka komandą siunčianti organizacija arba patys komandos nariai.

APDOVANOJIMAI

29. Vyrų ir moterų tinklinio komandos, iškovojusios prizines vietas, apdovanojamos taurėmis, medaliais ir etapo rėmėjų dovanomis.


LTMČ vykdytojas
UAB „Smėlio arena“
Direktorius Darius Baltrušaitis
+370 676 83933, darius@rioarena.lt
www.ltmc.lt
Facebook paskyra – Lietuvos tinklinio mėgėjų čempionatas